Praktijk – Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee – Egmond aan Zee
Admiraal de Ruyterweg 1 1931 VE Egmond aan Zee Tel:072-5061252 072-5066354

Praktijk

Nieuwe patiënten

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten. U kunt gebruik maken van het inschrijfformulier in de linker kolom. Vergeet vooral niet uw huidige huisarts op de hoogte te stellen dat u gaat overstappen naar onze praktijk. Dit in verband met de overdracht van uw dossier. 

Bellen met de praktijk

Op werkdagen is er altijd iemand aanwezig in de praktijk. Als u het nummer van de praktijk belt, krijgt u eerst een keuzemenu. Als u een keuze maakt krijgt u altijd de assistente aan de telefoon (behalve als u kiest voor de herhaalreceptenlijn). Zij helpt u verder of verbindt u door met de huisarts. Voor het maken van afspraken en aanvragen van huisbezoeken belt u bij voorkeur tussen 8 en 11 uur. De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn, u wordt dan verzocht even geduld te hebben. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.

De assistente en triage

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het terugbel spreekuur. Zij weet het antwoord op veel medische vragen naast antwoord op praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en herhalingsrecepten.

De assistente is opgeleid om medische vragen te beoordelen. Indien mogelijk geeft zij advies, of zij overlegd met een van de artsen of zij maakt direct een afspraak. Als u belt om een afspraak te maken zal de assistente u dan ook vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij zorgen dat u snel gezien wordt door een van de artsen. Dit kan niet altijd de arts van uw eerste keuze zijn. Op deze manier doen wij ons best om de spreekuren zo goed mogelijk te plannen.

Via de volgende link ziet u een filmpje waarin u meer uitleg krijgt over de taken van de assistente. http://www.youtube.com/watch?v=0Pul2MiuGpw

Verrichtingen en onderzoek 

Voor een aantal medische verrichtingen kunt u een afspraak maken bij onze assistentes. Dit zijn bijvoorbeeld het verbinden van wonden, injecties, uitspuiten van oren, bloeddruk meten en het verwijderen van hechtingen. Ook kunt u bij de assistente een afspraak voor een uitstrijkje maken. Sommige mensen kunnen nog wel eens last hebben van blaasontsteking. Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Geef uw urine voor 10 uur ’s ochtends af bij de assistente en u kunt meestal aan het eind van de middag al bellen voor de uitslag. Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Praktijkondersteuner en aansluiting ketenzorg

De praktijkondersteuner helpt de huisartsen bij de behandeling en begeleiding van een aantal chronisch ziekten; suikerziekte, astma/COPD en hart-en vaatziekten. Verder kan zij helpen bij het stoppen met roken. Zij houdt haar eigen spreekuur en werkt nauw samen met de huisartsen om een optimale behandeling te waarborgen. De praktijk is hiervoor aangesloten bij de ketenzorg HZNK.

Speciaal voor ouderenzorg is de praktijk aangesloten bij ketenzorg ONK. Een speciaal hiervoor opgeleide praktijkondersteuner bezoekt hiervoor kwetsbare ouderen om ondersteuning te bieden.

Aan/afwezigheid artsen

De huisartsen zijn ieder op vaste dagen van de week aanwezig; dr Stoll op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag; dr Zwartkruis op maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag, dr Barnasconi op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend; dr Smit werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Tijdens afwezigheid van één van de artsen is er altijd de mogelijkheid één van de andere artsen te zien.

Ketenzorg

De praktijk is aangesloten bij HONK voor de chronische zorg voor Diabetes Mellitis, COPD, Astma, Hart- en Vaatziekten en ouderenzorg.

Klachten

Als praktijk is het ons doel om zo goed mogelijke zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent over bepaalde zaken. Als dit zo mocht zijn dan horen wij dit graag, zodat we aan een oplossing kunnen werken. U kunt dan het beste contact zoeken met één van de artsen. Ook is het mogelijk op via het formulier op de website een klacht kenbaar te maken. Wij zijn aangesloten bij een klachtenregeling voor het geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden. De assistentes kunnen u hier een folder over geven.

Inzage eigen dossier

U hebt recht op inzage in uw dossier. U kunt een afschrift van deze dossiergegevens krijgen. Het inzagerecht geldt alleen voor uw eigen gegevens en niet voor informatie die te maken heeft met de persoonlijke levenssfeer van een ander. U kunt dus geen dossiergegevens inzien van bijvoorbeeld een familielid.